Segla säkert

När flera meter höga vågor slår in över segelbåten krävs det rejält med erfarenhet för att hålla sig helt lugn. De flesta som någon gång har seglat vet att det finns situationer då det känns mindre säkert och man faktiskt undrar om det är helt ofarligt att fortsätta. Men med rätt förberedelser och kunskaper behöver man inte utsätta varken sig själv eller båten för onödiga risker.

Stormar kan överraska

Trots noggrann planering kan vem som helst som seglar hamna i sjönöd, när exempelvis en storm överraskar. För att inte bokstavligen ta sig vatten över huvudet, är det viktigt att tänka på vissa grundläggande saker. Det första man bör göra är att se till att man kan läsa sjökort ordentligt och har de basala kunskaperna för att framföra en segelbåt. Även teknisk utrustning, som kan fås via försäljare som https://www.teknikdelar.se/ är bra att ha i åtanke. Livräddning och medvetenhet om hur man tar sig ur svåra situationer är ett stort plus när man befinner sig långt ifrån land. Här följer några tips på hur man gör semesterseglingen betydligt säkrare:

1. Överskatta aldrig din förmåga

För att bli en erfaren seglare krävs många år av segling och det finns inga genvägar dit. Det är därför A och O att man håller sig till sin sanna kunskapsnivå och planerar seglatsen efter vad som är möjligt att genomföra med den kunskap man för tillfället besitter. Vartefter kunskapen ökar kan även alternativen öka, och resorna göras allt längre och så vidare. Åtminstone två personer i en segelbåt bör var utbildade och kunna navigera samt handha all den praktiska utrustningen.

2. Ordentligt med förberedelse

Den som ska ge sig ut på en oceanseglats, bör ha mer träning än att ha seglat runt i skärgården under några sommarmånader. Båten måste dessutom vara fullt besiktigad om ett större hav ligger i fokus för seglatsen. Det måste även finnas inövade räddningsplaner hur alla på båten agerar vid nödsituationer. När en storm är annalkande, bör man veta var man ska söka skydd, helst i en skyddad hamn. Den som har planerat bra, vet alltid var närmsta hamn ligger och besöker då den i god tid innan det dåliga vädret når fram.

3. Livlina och erfarenhet

Den som hamnar i en storm bör använda livlina då man rör sig på däck. Alla personer bör vara fastkrokade för att förhindra att falla överbord. Det är även viktigt att höra av sig till anhöriga inne vid fastlandet om en storm, oavsett storlek, plötsligt slår till. Då vet åtminstone någon annan var man befinner sig om kommunikationskanalen bryts. Alla olika situationer som kan uppstå under en seglats varierar beroende på den typ av väder man befinner sig i. Varje situation kommer definitivt att kräva väldigt specifika åtgärder, vilket gör att erfarenhet är det bästa skyddet man kan skaffa sig. Det blir även roligare för alla som använder båten, om det känns stabilt och säkert att framföra den.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *